motylek
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gródku nad Dunajcem

AKTUALNOŚCI

Co się zmieni w Programie „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 – istotne zmiany

wiecej » 29 czerwca 2019

Ogłoszono nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0”

Ogłoszono nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0”

Projekt „Małopolska Niania 2.0” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

wiecej » 10 maja 2019

Ogłoszenie o naborze na świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem

Ogłoszenie o naborze na świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem.

wiecej » 18 marca 2019

OGŁOSZENIE

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku n/Dunajcem poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Gródek n/Dunajcem dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych.

wiecej » 5 lutego 2019

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA KURATORÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku n/Dunajcem poszukuje kandydatów na kuratorów i opiekunów prawnych dla osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych.

wiecej » 4 stycznia 2019

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Gródek nad Dunajcem 170
33-318 Gródek nad Dunajcem

Telefon/Fax (018) 440 10 96

Przydatne linki