motylek
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gródku nad Dunajcem

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku n/Dunajcem poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Gródek n/Dunajcem dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych.

wiecej » 5 lutego 2019

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA KURATORÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku n/Dunajcem poszukuje kandydatów na kuratorów i opiekunów prawnych dla osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych.

wiecej » 4 stycznia 2019

INFORMACJA dot. KDR

  •                Od 1 stycznia 2019 r. z Karty Dużej Rodziny będą mogły korzystać wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci.Do tej pory o Kartę Dużej Rodziny mogły się ubiegać rodziny z co najmniej trójką dzieci, które nie przekroczyły 18. roku życia lub 25. roku życia w sytuacji, gdy dziecko kontynuuje naukę np. w szkole wyższej, a także bez ograniczeń wiekowych, gdy dziecko ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

    Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z trojgiem lub większą liczbą dzieci oferowanych zarówno w instytucjach publicznych, jak i firmach prywatnych.

    Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z ofert instytucji kultury, sklepów, środków komunikacji, punktów usługowych, ośrodków sportowych i rekreacyjnych będących partnerami Karty Dużej Rodziny.

    Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów.

    Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, wystarczy złożyć wniosek o jej wydanie. Można to zrobić za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@tia lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gródku n/Dunajcem.

 

 

wiecej » 3 stycznia 2019

POMOCY – PRZECIWDZIAŁAJ PRZEMOCY

         Diagnoza problemów społecznych, a także prosta obserwacja życia pokazują, że coraz częściej w naszych środowiskach  dochodzi do trudnych, wręcz dramatycznych sytuacji związanych z przemocą. Nie są to drobne nieporozumienia i kłótnie, ale głębokie zranienia i bolesne przeżycia.

wiecej » 16 grudnia 2018

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym oraz w trosce o dobro osób wymagających wsparcia  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku n/Dunajcem kieruje apel do mieszkańców gminy Gródek n/Dunajcem o zwrócenie uwagi na trudną sytuację tych, którzy są szczególnie narażeni na skutki złych warunków atmosferycznych.

wiecej » 9 grudnia 2018

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Gródek nad Dunajcem 170
33-318 Gródek nad Dunajcem

Telefon/Fax (018) 440 10 96

Przydatne linki