motylek
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gródku nad Dunajcem

AKTUALNOŚCI

UWAGA OSZUŚCI!

Na terenie Gminy pojawiły się próby wyłudzania pieniędzy przez telefon. Osoby dzwoniące, opowiadają o wypadku, chorobie, nagłej potrzebie dla kogoś z rodziny lub podają się za syna, córkę lub wnuczka. Z racji tego, że dzwonią głównie na telefony stacjonarne na utratę pieniędzy lub innych kosztowności narażone są przede wszystkim osoby starsze.

Przestępcy posługują się różnymi „legendami” i metodami mającymi uwiarygodnić ich, jako członków rodziny osób pokrzywdzonych.

Sprawcy wykorzystują wszelkiego rodzaju zabiegi socjotechniczne, które pomagają im zdobyć zaufanie swoich potencjalnych ofiar, aby następnie osiągnąć korzyści majątkowe. Rozmowa prowadzona jest w taki sposób, aby oszukiwana osoba uwierzyła, że rozmawia z kimś ze swojej rodziny i sama wymieniła jego imię oraz inne dane, pozwalające przestępcom wiarygodnie pokierować dalszą rozmową.

Apelujemy o rozwagę i zgłaszanie przypadków wymuszeń oszustw na Policję, która zajmuje się tą sprawą.

Bądźmy czujni, nie dajmy się oszustom!

Prosimy o przekazywanie tej informacji bliskim, sąsiadom, znajomym!

wiecej » 6 września 2020

SYPENDIA SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że można składać wnioski dotyczące stypendium szkolnego dla uczniów szkół podstawowych i szkół średnich.

Wniosek wraz z kompletem dokumentów można składać do dnia 15 września 2020  r. w Ośrodku Pomocy Społecznej

Uprawnionymi do składania wniosków są rodziny, których dochód w przeliczeniu na jedną osobę w miesiącu sierpniu nie przekroczył 528 złotych netto.

wiecej » 31 sierpnia 2020

Sprawozdania finansowe ośrodka za rok 2019

Bilans 2019

Informacja dodatkowa 2019

Rachunek zysków i strat 2019

Zestawienie zmian w funduszu 2019

wiecej » 8 maja 2020

Pomoc w pandemii

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem  informuje,  że od 16 marca 2020  r. w godz. od 7.00  – 19.00 funkcjonuje dyżurny  telefon o nr 609 361 927,  którego celem jest udzielanie wsparcia  osobom  przeżywającym trudności w związku z  wystąpieniem pandemii  koronawirusa. W w/w celu został również uruchomiony mail o adresie: pomoc.ops@wp.pl

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem pt. „Jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy domowej w trakcie epidemii koronawirusa”

Przemoc-COVID-19

wiecej » 27 kwietnia 2020

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Kwestionariusz_dla_osoby_ubiegąjcej_sie_o_zatrudnienie

Klauzula_informacyjna_i_zgoda_Rekrutacja_2020

wiecej » 3 marca 2020

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Gródek nad Dunajcem 170
33-318 Gródek nad Dunajcem

Telefon/Fax (018) 440 10 96

Przydatne linki