motylek
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gródku nad Dunajcem

AKTUALNOŚCI

Dożywianie dzieci w szkołach II półroczu 2017 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku n/ Dunajcem informuje, że od dnia 1 grudnia 2016r. przyjmuje wnioski na pomoc w formie  dożywianie dzieci  w szkołach podstawowych , gimnazjach i szkołach średnich  w roku szkolnym 2016/2017 w okresie od  02 stycznia 2017 do 23 czerwca 2017.

wiecej » 11 grudnia 2016

Wyższe świadczenia od stycznia 2017 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku n/Dunajcem informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 listopada 2016 r. ( Monitor Polski 2016 poz. 1103) od 01 stycznia 2017 r. ulega zmianie wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, które pobierają rodzice z tytułu opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi. Wysokość świadczenia po zmianach to 1406,00 zł.

 

wiecej »

Nabór na specjalistyczne usługi opiekuńcze – II

Ogłoszenie o naborze osoby/osób do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi 

wiecej » 15 listopada 2016

Nabór osób mogących świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku n/Dunajcem   poszukuje do pracy osób  mogących  świadczyć specjalistyczne  usługi opiekuńcze dla 4 dzieci i  27-letniego chłopca z rozpoznaniem – całościowe zaburzenia rozwoju psychicznego – autyzm , w wymiarze 2 godzin dziennie dla każdego z dzieci  w miejscu zamieszkania  od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych. , o których mowa w § 2  pkt 1 lit. a, oraz w § 2 pkt 3 lit. b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych tj.:  –  umowa  zlecenie od 7 listopada 2016 r.

wiecej » 21 października 2016

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA: Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Gródek nad Dunajcem

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem, działając na podstawie przepisów art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa realizacja usług szkoleniowych I 2016 w ramach projektu p.t. „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Gródek nad Dunajcem”

wiecej » 31 sierpnia 2016

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Gródek nad Dunajcem 170
33-318 Gródek nad Dunajcem

Telefon/Fax (018) 440 10 96

Przydatne linki