motylek
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gródku nad Dunajcem

AKTUALNOŚCI

TRÓJKOŁOWY ROWER REHABILITACYJNY

Po raz pierwszy z Gminy Gródek n/Dunajcem niepełnosprawne dziecko otrzymało trzykołowy rower rehabilitacyjny nieodpłatnie.

wiecej » 2 czerwca 2015

Rodziny wspierające

Rodziny wspierające
INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRE CHCĘ WSPIERAĆ I POMAGAĆ TYM RODZINOM, KTÓRE Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE RADZĄ SOBIE Z OBOWIĄZKIEM OPIEKI I WYCHOWANIA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku n/Dunajcem
w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U. 2013 r, poz.135 z późn.zm.)
zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

wiecej » 29 maja 2015

OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKÓW DO POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODWEJ W NAWOJOWEJ

W dniu 30 października 2014r. Rada Powiatu Nowosądeckiego podjęła Uchwałę o utworzeniu Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej.
Głównym celem działania Zakładu będzie przygotowanie osób niepełnosprawnych do zdobycia podstawowych umiejętności zawodowych przydatnych na stanowisku pracy zarobkowej, ułatwienie im uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego, a w konsekwencji zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

wiecej » 27 maja 2015

Nabór osób mogących świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze

Nabór osób mogących świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku n/Dunajcem poszukuje do pracy osób mogących świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 9-letniego chłopca z rozpoznaniem- całościowe zaburzenie rozwojowe o charakterze autyzmu, w wymiarze 10 godzin tygodniowo od czerwca 2015 r w miejscu zamieszkania chłopca , o których mowa w §2 pkt 1 lit. a, oraz w § 2 pkt 3 lit. b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych tj.:

wiecej » 8 maja 2015

„Pierwszy dzwonek” – II edycja. Skorzystaj z pomocy na zakup podręczników lub pomocy edukacyjnych.

idzwonek

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem informuje, że rozpoczęła się II edycja projektu „PIERWSZY DZWONEK”. Rodziny posiadające troje i więcej dzieci, z których przynajmniej jedno jest uczniem szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej, a dochód miesięczny w rodzinie nie przekracza 684,00 zł na osobę, mogą ubiegać się o pomoc finansową na zakup podręczników lub pomocy edukacyjnych.

wiecej » 28 kwietnia 2015

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Gródek nad Dunajcem 170
33-318 Gródek nad Dunajcem

Telefon/Fax (018) 440 10 96

Przydatne linki