motylek
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gródku nad Dunajcem

AKTUALNOŚCI

W SZPONACH HAZARDU

Hazardowy biznes w Polsce, mimo nowelizacji ustawy ma się całkiem dobrze. Uzależnionych przybywa i będzie ich coraz więcej. Obecnie  bardzo łatwo uzależnić się od hazardu gdyż dużo łatwiej uprawia się hazard dziś niż 10-20 lat temu. Nie trzeba nawet wychodzić z domu, żeby wejść do poważnych kasyn, wystarczy dostęp do karty kredytowej, by siedząc w domu, na własnym smartfonie przegrać większe pieniądze niż zarobimy przez całe nasze życie.

wiecej » 9 grudnia 2019

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem.

Więcej w załączeniu.

zarządzenie-05.12.1

Rozstrzygnięcie konkursu

wiecej » 5 grudnia 2019

Dożywianie dzieci w szkołach od nowego roku 2020.

Ośrodek   Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem informuje, że rodzice uczniów  którzy chcą by ich dzieci skorzystały z programu ,, Posiłek w szkole i domu” w okresie od stycznia 2020 do czerwca 2020 powinni zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w  Gródku n/Dunajcem  i złożyć nowy wniosek do dnia 31.12.2019.

wiecej » 4 grudnia 2019

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020-2022

W związku z obowiązkiem uchwalenia przez Radę Gminy w Gródku n/Dunajcem nowego Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku n/Dunajcem przekazuje w/w program celem konsultacji. Wszelkie uwagi proszę kierować drogą elektroniczną na adres : grodek.ops@pro.onet.pl , bądź osobiście w siedzibie tut. Ośrodka do 31.12.2019 r.

Program Wspierania Rodziny

wiecej »

UWAGA ZIMA !!!

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem zwraca się z prośbą  o zgłaszanie (telefonicznie lub osobiście) swoich spostrzeżeń do tutejszego Ośrodka, dotyczących potrzeb ludzi ubogich, chorych, zagrożonych bezdomnością, samotnych, starszych, niezaradnych oraz rodzin wielodzietnych.
wiecej » 6 listopada 2019

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Gródek nad Dunajcem 170
33-318 Gródek nad Dunajcem

Telefon/Fax (018) 440 10 96

Przydatne linki