motylek
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gródku nad Dunajcem

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do składania wniosków na stypendia szkolne

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że można składać wnioski dotyczące stypendium szkolnego dla uczniów szkół podstawowych i szkół średnich.

Wniosek wraz z kompletem dokumentów można składać do dnia 15 września 2021  r. w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Uprawnionymi do składania wniosków są rodziny, których dochód w przeliczeniu na jedną osobę w miesiącu sierpniu nie przekroczył 528 złotych netto.

Wniosek Gródek nad Duanjcem 2021 (Microsoft Word)

Wniosek Gródek nad Duanjcem 2021 (PDF)

wiecej » 1 września 2021

Pomóż nam wspierać rozwój naszej Gminy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Celem dokumentu jest zweryfikowanie najważniejszych problemów społecznych w gminie, a także określenie sposobów ich rozwiązywania.

Przystępując do opracowania dokumentu władze gminy wyszły z założenia, że aby trafnie określić cele i zadania do realizacji, potrzebna jest współpraca całej społeczności gminy.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zamieszczone w poniższej ankiecie.

Ankieta

wiecej »

Darmowe kursy on-line dla seniorów

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego pragnie serdecznie  zaprosić na  kursy dla Seniorów. Wszelkie informacje w załączniku.

Darmowe kursy dla seniorów

wiecej » 20 sierpnia 2021

Bezpłatne dożywianie dzieci w szkołach

Wnioski o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole na okres od września 2021 r.  do grudnia 2021 r.  można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem.

Bezpłatne dożywianie dzieci w szkołach przysługuje rodzinom spełniającym kryterium dochodowe tj. maksymalnie 792 zł na osobę netto w rodzinie. Wszyscy, którzy będą składać wnioski w sierpniu powinni udokumentować dochody za miesiąc lipiec w postaci zaświadczeń, decyzji lub oświadczeń o dochodach netto. Z kolei wnioskujący o pomoc we wrześniu wykazują dochody netto za sierpień.

Do dochodu wlicza się: dochód z tytułu pracy zawodowej netto, zarobki w ramach prac dorywczych, zasiłek dla bezrobotnych, dochód z renty, emerytury, zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzicielskie, dochód z gospodarstwa rolnego (1 ha przeliczeniowy x 308 zł), świadczenia pielęgnacyjne, SZO, ZDO, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie uzupełniające, zasiłki chorobowe ZUS, KRUS, wysokość zasiłku macierzyńskiego.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy socjalni pod numerem telefonów: (18) 440 10 96.

wiecej »

Karta Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel

Od 9 czerwca br. każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny – niezależnie od tego, czy do tej pory miał ją w wersji tradycyjnej, elektroniczną czy obu – będzie mógł z niej korzystać dzięki praktycznej aplikacji mObywatel.


– Osoby posiadające wyłącznie Karty tradycyjne nie będą musiały wnioskować o domówienie elektronicznej formy i płacić za to. Dzięki temu Karta Dużej Rodziny stanie się jeszcze bardziej nowoczesna.


W aplikacji mObywatel znajdzie się także link do strony https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr na której znajduje się mapa z partnerami KDR oraz z informacjami o zniżkach.

wiecej » 12 sierpnia 2021

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Gródek nad Dunajcem 170
33-318 Gródek nad Dunajcem

Telefon/Fax (018) 440 10 96

Przydatne linki