motylek
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gródku nad Dunajcem

AKTUALNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

wiecej » 3 października 2014

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

KOMUNIKAT

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

 pobrane

W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zwanego dalej „programem” oraz przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zwanego dalej „rozporządzeniem”. Uchwała i rozporządzenie wchodzą w życie w dniu 16 czerwca 2014 r

wiecej » 16 czerwca 2014

KOMUNIKAT – ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

Informacja dotyczy osób, którym przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne do dnia 30 czerwca 2013 r. i utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Osoby te mogą złożyć wnioski o przyznanie zasiłku dla opiekuna, który nabędą po spełnieniu warunków określonych w ustawie.

wiecej » 5 czerwca 2014

Dodatek energetyczny

Nowe świadczenie od stycznia 2014r. – Dodatek energetyczny

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku n/Dunajcem informuje, że od  stycznia 2014r. osobom korzystającym z dodatków mieszkaniowych przysługuje nowe świadczenie dodatek energetyczny.

wiecej » 19 lutego 2014

Komputer – dobrodziejstwo czy zagrożenie?

Komputer  – dobrodziejstwo czy zagrożenie?

Rozważenia w kontekście wychowania dzieci i młodzieży szkolnej

Współczesny  człowiek nie wyobraża sobie codziennego życia  bez komputera  i Internetu. Pytanie jednak: czy to dobrodziejstwo, czy zagrożenie?

wiecej » 29 listopada 2013

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Gródek nad Dunajcem 170
33-318 Gródek nad Dunajcem

Telefon/Fax (018) 440 10 96

Przydatne linki

EdytorCopyrights by @ SOCEK