motylek
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gródku nad Dunajcem

AKTUALNOŚCI

Nabór na stanowisko pracy: Psycholog

unia

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem ogłasza
nabór na wolne stanowisko w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Gródku nad Dunajcem

wiecej » 22 kwietnia 2016

Nabór na stanowisko pracy: Doradca zawodowy

unia

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem ogłasza otwarty
nabór na wolne stanowisko w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Gródku nad Dunajcem

wiecej »

Nabór osób mogących świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku n/Dunajcem   poszukuje do pracy osób  mogących  świadczyć specjalistyczne  usługi opiekuńcze dla 27-letniego chłopca z rozpoznaniem- całościowe zaburzenia rozwoju- autyzm , w wymiarze 10 godzin tygodniowo od maja  2016 r  w miejscu zamieszkania  chłopca , o których mowa w §2 pkt 1 lit. a, oraz w § 2 pkt 3 lit. b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych tj.:

wiecej » 14 kwietnia 2016

Świadczenie 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej

wiecej » 23 marca 2016

Program Rodzina 500 plus w UE

Program Rodzina 500 plus jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Pozwala ona ograniczyć przypadki nienależnego pobierania świadczeń przez osoby mieszkające za granicą.

wiecej »

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Gródek nad Dunajcem 170
33-318 Gródek nad Dunajcem

Telefon/Fax (018) 440 10 96

Przydatne linki