motylek
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gródku nad Dunajcem

AKTUALNOŚCI

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do udziału w projekcie „Edukacja i rozwój droga do sukcesu”

wiecej » 26 kwietnia 2021

Raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Raport dostępności

wiecej » 2 marca 2021

Nabór do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomocą Żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i spełniające kryterium dochodowe:

  • 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby i rodziny, które są zainteresowane skorzystaniem z w/w formy pomocy, prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomoc Społecznej w Gródku nad Dunajcem w terminie od 02.02.2021r. do 19.02.2021r. tel. 18 440 10 96.

wiecej » 2 lutego 2021

Świadczenie wychowawcze „500 +”

Od 1 lutego 2021 r. można składać drogą elektroniczną ( bankowość elektroniczna, PUE ZUS, empatia.mrpips.gov.pl) od 1 kwietnia 2021 można składać w formie tradycyjnej (papierowej) wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – Program Rodzina 500+ na okres zasiłkowy 2021/2022, tj. na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.
Tak przedstawiają się poszczególne, terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres 2021/2022 oraz wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

  • Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.
  • Złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.
  • Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.
  • Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.
  • Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.

Ważne! Jeśli wnioskodawca lub członek rodziny, w tym współmałżonek lub drugi rodzic dziecka/dzieci, przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego do wniosku należy dołączyć wypełniony Formularz-1.

Uwaga! Ze względu na opuszczenie przez Wielką Brytanię Unię Europejską, osoby pracujące na terenie Wielkiej Brytanii do wniosku muszą dołączyć następujący Formularz-2.

Wzór wniosku

wiecej » 1 lutego 2021

Zapewnij schronienie osobom bezdomnym

Ogłoszenie o naborze na świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem.

Dodatkowe informacje w załącznikach:

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

wiecej » 9 grudnia 2020

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Gródek nad Dunajcem 170
33-318 Gródek nad Dunajcem

Telefon/Fax (018) 440 10 96

Przydatne linki