motylek
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gródku nad Dunajcem

AKTUALNOŚCI

Ankieta przeciwdziałanie przemocy

Ankieta Przeciwdziałanie przemocy

wiecej » 10 marca 2018

O CO CHODZI Z TĄ „KOORDYNACJĄ”

O co chodzi z tą „koordynacją” ? Twoje wnioski o świadczenia rodzinne ( w tym 500 +), jeśli wraz z dziećmi przebywasz na terenie Polski, a drugi z rodziców / opiekun faktyczny/opiekun prawny dziecka:

wiecej » 28 lutego 2018

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego.

Zestawienie ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego                                 Nr ZO/02/P/2018 dot. przeprowadzenia przez psychologa grupowego treningu kompetencji oraz indywidualnych konsultacji dla uczestników projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Gródek nad Dunajcem”

wiecej »

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/02/P/2018

Gródek nad Dunajcem, 16.02.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/02/P/2018

Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem

Gródek nad Dunajcem 170

33-318 Gródek nad Dunajcem

 do złożenia ofert na:

PRZEDMIOT ZAPYTANIA:

Przeprowadzenie przez psychologa Grupowego treningu kompetencji społecznych i Indywidualnych konsultacji dla grupy maksymalnie 22 uczestników projektu

wiecej » 16 lutego 2018

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Zestawienie ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego  Nr ZO/01/P/2018 dot. przeprowadzenia przez psychologa grupowych  i indywidualnych diagnoz potrzeb oraz potencjałów i sporządzenie IPD/indywidualnych ścieżek reintegracji dla uczestników  projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców gminy Gródek nad Dunajcem”

wiecej » 11 stycznia 2018

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Gródek nad Dunajcem 170
33-318 Gródek nad Dunajcem

Telefon/Fax (018) 440 10 96

Przydatne linki