motylek
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gródku nad Dunajcem

AKTUALNOŚCI

Dodatek energetyczny

Nowe świadczenie od stycznia 2014r. – Dodatek energetyczny

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku n/Dunajcem informuje, że od  stycznia 2014r. osobom korzystającym z dodatków mieszkaniowych przysługuje nowe świadczenie dodatek energetyczny.

wiecej » 19 lutego 2014

Komputer – dobrodziejstwo czy zagrożenie?

Komputer  – dobrodziejstwo czy zagrożenie?

Rozważenia w kontekście wychowania dzieci i młodzieży szkolnej

Współczesny  człowiek nie wyobraża sobie codziennego życia  bez komputera  i Internetu. Pytanie jednak: czy to dobrodziejstwo, czy zagrożenie?

wiecej » 29 listopada 2013

Gdzie szukać pomocy?

Telefon „Niebieska Linia” – 0 801 12 00 02 (płatny pierwszy impuls)

oferta telefonu skierowana jest do:

  • osób doznających przemocy w rodzinie
  • osób stosujących przemoc wobec bliskich
  • świadków przemocy domowej

Dyżur pełnią psychologowie pedagodzy, prawnicy, konsultanci do spraw przemocy. 

wiecej » 6 października 2013

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku n/Dunajcem  informuje, że:

  • od 01.08.2013 r. można składać wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2013/2014,
  • od 01.09.2013 r. można składać nowe wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2013/2014.
wiecej » 1 sierpnia 2013

Pierwszy etap projektu „Czas na zmiany „

                                                                                                                                                                                                    

Kolejny już rok trwa realizacja projektu systemowego „CZAS NA ZMIANY !” w gminie Gródek n/Dunajcem , którego w efekcie, następni uczestnicy projektu dostali możliwość społeczno-zawodowego rozwoju, a co za tym idzie szansę na uniezależnienie się od wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku n/Dunajcem .                                                                                                                                                                             Dla grupy szesnastu beneficjentów, którzy pozytywnie przeszli pierwszy etap rekrutacji, dostosowano działanie do ich indywidualnych potrzeb interpersonalnych i zawodowych. Wszyscy uczestniczyli już w zajęciach prowadzonych przez psychologa oraz doradcę zawodowego w tzw. grupowym trening kompetencji społecznych, a także grupowy treningu pracy. Wszyscy beneficjenci korzystali także z fachowych porad pracowników OPS. W ramach projektu, każdy z uczestników objęty jest wsparciem finansowym, które pozwala na pełną realizację zaplanowanych przedsięwzięć.                                                                                                                          W następnych tygodniach objęci programem uczestnicy przystąpią do trzech różnych kursów zawodowych. Wybór kursów podyktowany był ich predyspozycjami i upodobaniami (na podstawie diagnoz specjalistów).                                                                                                                                                                                        W efekcie zdobędą kwalifikacje i umiejętności dające możliwości do aktywniejszego poszukiwania pracy . Pozytywne ukończenie  wszystkich zadań, potwierdzone zostanie stosownymi certyfikatami.                               Należy zaznaczyć ,iż realizowany projekt opiera sie  przede wszystkim na szczegółowej analizie potrzeb każdego z uczestników, w takim stopniu, aby każdy mógł osiągnąć jak najlepszy rezultat.                        Równolegle do opisanych działań, trwa druga tura rekrutacji, w wyniku  której zakwalifikowani zostaną kolejni podopieczni OPS. Chętni, którzy chcą skorzystać z możliwości, jakie daje udział w projekcie, muszą już dziś do niego wiecej » 12 lipca 2013

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Gródek nad Dunajcem 170
33-318 Gródek nad Dunajcem

Telefon/Fax (018) 440 10 96

Przydatne linki

EdytorCopyrights by @ SOCEK