motylek
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gródku nad Dunajcem

AKTUALNOŚCI

Nabór na specjalistyczne usługi opiekuńcze – II

Ogłoszenie o naborze osoby/osób do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi 

wiecej » 15 listopada 2016

Nabór osób mogących świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku n/Dunajcem   poszukuje do pracy osób  mogących  świadczyć specjalistyczne  usługi opiekuńcze dla 4 dzieci i  27-letniego chłopca z rozpoznaniem – całościowe zaburzenia rozwoju psychicznego – autyzm , w wymiarze 2 godzin dziennie dla każdego z dzieci  w miejscu zamieszkania  od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych. , o których mowa w § 2  pkt 1 lit. a, oraz w § 2 pkt 3 lit. b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych tj.:  –  umowa  zlecenie od 7 listopada 2016 r.

wiecej » 21 października 2016

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA: Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Gródek nad Dunajcem

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem, działając na podstawie przepisów art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa realizacja usług szkoleniowych I 2016 w ramach projektu p.t. „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Gródek nad Dunajcem”

wiecej » 31 sierpnia 2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Gródek nad Dunajcem

uniaOgłoszenie kursy GD 2016

SIWZ GD 2016 kursy zawodowe

Załącznik 1 SIWZ -kursy GD 2016

Załacznik 2 SIWZ – umowa – kursy GD 2016

Załącznik 3 SIWZ – oferta – kursy GD 2016

Załącznik 4 SIWZ – Oświadczenie – kursy GD 2016

Załącznik 5 SIWZ -oświadczenie wykluczenie art 24- kursy GD 2016

Załącznik 6 SIWZ – Oświadczenie wykonane zamówienia -kursy GD 2016

Załącznik 7 SWIZ – wykaz osób – kursy GD 2016

Załącznik 8 SIWZ – grupa kapitałowa – kursy GD 2016

wiecej » 29 sierpnia 2016

Mieszkanie Chronione – Interwencyjne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku n/Dunajcem informuje , że w zasobach Gminy jest mieszkanie chronione-interwencyjne  przeznaczone  dla osób z terenu Gminy Gródek n/Dunajcem , które ze względu na trudną sytuację życiową , wiek , niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia  w funkcjonowaniu w życiu codziennym , ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostki całodobowej opieki.

wiecej » 23 sierpnia 2016

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Gródek nad Dunajcem 170
33-318 Gródek nad Dunajcem

Telefon/Fax (018) 440 10 96

Przydatne linki