Świadczenia

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem

Ośrodek Pomocy Społecznej pełni istotną rolę w zapewnianiu wsparcia i świadczeniu pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Jego głównym celem jest realizacja idei solidarności społecznej i pomoc potrzebującym, zapewnienie godnych warunków życia oraz równych szans dla wszystkich członków społeczeństwa.

 

OPS udziela świadczeń materialnych, takich jak pomoc finansowa, zasiłki, świadczenia rodzinne czy dodatki mieszkaniowe. Ich celem jest zapewnienie minimalnego poziomu środków niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb, jak mieszkanie, żywność, ubranie czy opłacenie rachunków.

Skip to content