Dział: Pomoc społeczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem

Na czym polega pomoc społeczna?

Pomoc społeczna to szerokie pojęcie, które obejmuje różnorodne działania i świadczenia mające na celu wspieranie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Jej głównym celem jest poprawa jakości życia, zaspokojenie podstawowych potrzeb oraz umożliwienie jednostkom i społecznościom pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Pomoc społeczna działa na zasadzie indywidualnego podejścia do potrzeb każdej osoby i rodziny. Jej głównym celem jest nie tylko zapewnienie krótkoterminowej pomocy, ale także długoterminowego wsparcia, które umożliwi jednostkom osiągnięcie samodzielności i pełnego uczestnictwa w społeczeństwie.

Pliki do pobrania

Szukasz formularzy lub innych plików powiązanych z Pomocą społeczną? Poniżej znajdziesz najświeższe z nich.

  • Brak wpisów spełniających kryteria
Skip to content