Przemoc domowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem

Przemoc domowa to forma agresji fizycznej, emocjonalnej, seksualnej lub ekonomicznej, która występuje w relacjach domowych, takich jak małżeństwo, partnerstwo, rodzina lub związek partnerski. Przemoc domowa może dotyczyć osób w różnym wieku i płci, ale najczęściej jej ofiarami są kobiety i dzieci.

 

Formy przemocy domowej mogą obejmować:

  1. Przemoc fizyczną: obejmuje bicie, kopanie, zadawanie obrażeń ciała, duszenie, rzucanie przedmiotami itp.
  2. Przemoc emocjonalną: obejmuje zastraszanie, poniżanie, wyśmiewanie, kontrolowanie, zastraszanie, izolowanie od rodziny i przyjaciół, manipulowanie emocjonalne, groźby samobójstwa lub zabraniające opuszczenia relacji.
  3. Przemoc seksualną: obejmuje napaść seksualną, gwałt, wymuszanie działań seksualnych bez zgody, nękaniem seksualnym, poniżaniem seksualnym, kontrolowanie zdrowia seksualnego.
  4. Przemoc ekonomiczną: obejmuje kontrolowanie finansów, ograniczanie dostępu do środków finansowych, uniemożliwianie pracy lub edukacji, uzależnienie finansowe od sprawcy.

 

Przemoc domowa ma szkodliwe skutki zarówno dla ofiar, jak i dla świadków takich sytuacji. Ofiary często cierpią zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie, a przemoc może prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym urazów, trwałego uszczerbku na zdrowiu, problemów psychicznych i śmierci.

Ważne jest, aby przemoc domowa była traktowana poważnie i podjęte były odpowiednie kroki w celu jej zapobiegania i zwalczania.

 

[embed]https://youtu.be/i73eK9zlXmI[/embed]

Skip to content