Świadczenie „Za Życiem”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem

Program „ Za życiem„- jednorazowe świadczenie 4 000 zł.

Świadczenie wypłacane jest jednorazowo w wys. 4 000 zł. u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę , zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

 

Aby otrzymać jednorazowe świadczenie w wysokości 4 0000 zł. należy wypełnić  i złożyć wniosek o ustalenie do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu , które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Podstawą do wypłaty jednorazowego świadczenia jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa, ginekologii, perinatologii lub neontologii.

 

Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na dochód.

 

Wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

 

Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

 

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem „

(Dz. U. z 2016 r, poz. 1860)

  1. Rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2016 r Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nie uleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym rozwoju dziecka lub w czasie porodu ( Dz. U. z 2016 r, poz. 2234)

Copyright © 2023

Skip to content