Osoby doznające przemocy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem

Jeżeli jesteś osobą doznającą przemocy wiedz, że:

 1. Nikt nie ma prawa traktować Cię źle.
 2. Fakt, że doświadczasz przemocy nie jest Twoją winą.
 3. Za stosowanie przemocy odpowiedzialność zawsze ponosi sprawca.
 4. Nie trzeba się wstydzić prosić o pomoc.
 5. Nie jesteś z tym sama/sam, jest wielu ludzi gotowych do pomocy i wsparcia.
 6. Przysługują Ci uprawnienia i prawne rozwiązania do tego, by przerwać przemoc.
 7. Miej przygotowany swój plan bezpieczeństwa.
 8. W razie zagrożenia dzwoń na nr alarmowy 112.
 9. Masz wpływ na swoje życie.
 10. Masz moc.

Jak uzyskać wsparcie?

 • Poinformuj o sytuacji, w jakiej jesteś, przedstawiciela instytucji (Policjant, pracownik socjalny, przedstawiciel Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagog szkolny, lekarz) lub kogoś bliskiego (rodzina, przyjaciel).
 • Zgłoś się do instytucji realizującej działania w zakresie przeciwdziałania przemocy (Komisariat Policji,  Ośrodek Pomocy Społecznej, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkoła, przychodnia, szpital).
 • Możesz się również zgłosić do instytucji lub organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.
 • W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia zgłoś się do ośrodka interwencyjnego udzielającego schronienia osobom pokrzywdzonym przemocą.
 • Przygotuj swój plan bezpieczeństwa.

Przykładowy plan bezpieczeństwa osoby doświadczającej przemocy w rodzinie

 1. Zrób listę telefonów alarmowych oraz do instytucji i organizacji wspierających osoby doświadczające przemocy. Trzymaj tę listę przy sobie.
 2. Zapisz numery telefonów alarmowych oraz do instytucji i organizacji wspierających osoby doświadczające przemocy w swoim telefonie komórkowym.
 3. W obecnej sytuacji związanej z pandemią, może się zdarzyć, że nie będziesz mogła swobodnie rozmawiać przez telefon. W takiej sytuacji możesz skontaktować się mailowo lub smsowo z organizacjami i służbami działającym na rzecz przeciwdziałania przemocy.
 4. Zrób listę placówek, w których możesz uzyskać pomoc.
 5. O swojej sytuacji powiedz bliskim osobom, którym ufasz, rodzinie, sąsiadom itp. Ich pomoc jest dla Ciebie bardzo ważna. Poproś ich, by w chwili zagrożenia Twojego bezpieczeństwa wzywali Policję.
 6. W czasie pandemii może dojść do sytuacji, kiedy nie masz możliwości prosić o pomoc zaufanej osoby – powiedz wtedy o tym, że potrzebujesz pomocy osobie, która będzie mogła zawiadomić odpowiednie służby (np. sąsiad, którego znasz tylko z widzenia, listonosz, aptekarka, sprzedawczyni w sklepie, osoba sprzątająca Twoją klatkę schodową).
 7. Ustal z sąsiadami, znajomymi specyficzny sygnał, dźwięk, który powiadomi ich, że potrzebujesz pomocy.
 8. Przygotuj najpotrzebniejsze dokumenty (lub ich kopie) oraz najważniejsze rzeczy i trzymaj je w miejscu, z którego w razie potrzeby będziesz je mogła szybko zabrać. Przygotuj m.in.: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, pieniądze, karty płatnicze, telefon komórkowy, klucze do mieszkania, samochodu, pracy, lekarstwa, recepty, legitymacja ubezpieczeniowa, świadectwa szkolne i świadectwa pracy, książeczki zdrowia dzieci, notes z adresami i numerami telefonów, akty urodzenia dzieci i akt zawarcia małżeństwa, ubrania dla siebie i dzieci, bielizna, najpotrzebniejsze środki higieny osobistej.

Tutaj możesz zgłosić przemoc:

 • 112 – telefon alarmowy – zawsze dzwoń, kiedy jesteś świadkiem eskalacji przemocy. To bardzo ważne, by właśnie w tym momencie odpowiednie służby podjęły interwencję.

 

 • Komisariaty Policji.Łososina Dolna 400
  33-314 Łososina DolnaTelefon:   47 833 52 50

 

 •  Ośrodek Pomocy Społecznej (od poniedziałku do piątku, w godz. od 07.15 do 15.15 )

     ( 18) 440 10 96

 

 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

        tel. 800 120 002

 

Copyright © 2023

Skip to content