Zgłoś przemoc i otrzymaj pomoc

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem

Służby zobowiązane do podjęcia interwencji:

Telefon alarmowy -112

 

Policja:

 

Komisariat Policji w Łososinie Dolnej

Łososina Dolna 400
33-314 Łososina Dolna

Telefon:   47 833 52 50

E-mail:   sekretariat.lososina@nowy-sacz.policja.gov.pl

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem:

 

33-318 Gródek nad Dunajcem 170

tel (18) 440-10-96

  pn  - pt., w godz. od 07:15 do 15:15

 

 

Telefon zaufania:

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
tel. 800 120 002
e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info

 

Ośrodki interwencyjne:

Osoby doznające przemocy w rodzinie mogą skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w:

 

Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu, ul. Śniadeckich 10a, 33-300 Nowy Sącz, Dział Interwencyjny, tel. 18 449 04 90, email: interwencja@soik.pl,

 

 

Małopolskim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Ludwika Waryńskiego 1, 33-300 Nowy Sącz,  tel. 18 440 71 31,

 

 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Nowym Sączu ul. Kilińskiego 72, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 447 79 25.

 

 

 

Skip to content