Warsztaty Terapii Zajęciowej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem

Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) to instytucje lub placówki, które oferują wsparcie i możliwość uczestnictwa w różnorodnych aktywnościach dla osób z niepełnosprawnościami lub trudnościami w funkcjonowaniu społecznym.

 

Celem Warsztatów Terapii Zajęciowej jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości rozwijania swoich umiejętności, zdobywania nowych doświadczeń oraz integracji społecznej. W ramach WTZ oferowane są różnorodne zajęcia, które dostosowane są do potrzeb i możliwości uczestników.

 

Przykłady aktywności i zajęć prowadzonych w Warsztatach Terapii Zajęciowej mogą obejmować:

  1. Prace manualne i artystyczne: Uczestnicy mają okazję uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach manualnych, takich jak wyroby rękodzielnicze, prace plastyczne, ceramika, wyroby z drewna czy tkactwo. Dzięki temu mogą rozwijać swoje zdolności manualne, kreatywność i umiejętności artystyczne.
  2. Aktywności rehabilitacyjne: WTZ często oferują różnego rodzaju aktywności rehabilitacyjne, takie jak zajęcia fizjoterapeutyczne, zajęcia logopedyczne czy terapie zajęciowe. Mają one na celu wspieranie rozwoju fizycznego, poznawczego i komunikacyjnego uczestników.
  3. Zajęcia edukacyjne: Warsztaty mogą również zapewniać zajęcia edukacyjne, które wspierają rozwój umiejętności funkcjonalnych, społecznych i zawodowych. Mogą to być lekcje nauki języków obcych, komputerowe kursy obsługi programów, zajęcia z matematyki czy umiejętności życiowych.
  4. Prace społeczne: Część Warsztatów Terapii Zajęciowej angażuje uczestników w prace społeczne, takie jak prace porządkowe, pielęgnacja zieleni, obsługa stołówki lub pomoc w organizacji wydarzeń. Dzięki temu uczestnicy mają możliwość uczestniczenia w życiu społecznym i zdobywania doświadczeń zawodowych.

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej mają istotne znaczenie dla osób z niepełnosprawnościami, ponieważ zapewniają im strukturalne i bezpieczne środowisko, w którym mogą rozwijać swoje umiejętności, budować relacje społeczne oraz czuć się użytecznymi i akceptowanymi. Dają również możliwość integracji ze społecznością lokalną i promują inkluzję społeczną osób z niepełnosprawnościami.

 

 

 

Na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem działają WTZ w Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Zbyszycach
Adres:
Zbyszyce 12, 33-318 Gródek nad Dunajcem
Telefon: 18 548-50-60, Faks: 18 443-25-33
www http://bip.malopolska.pl/powzbyszyce
Dyrektor: Marta Krężel

Skip to content