Stypendium Szkolne 2023/2024

schedule 29.08.2023

Stypendium Szkolne – Wnioski na rok szkolny 2023/2024

Wnioski o pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) na rok szkolny 2023/2024 będzie można składać od 1 do 15 września 2023 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem

Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania (np. jeżeli rodzic składa wniosek we wrześniu przedstawia dochody rodziny za sierpień). Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium nie może być wyższa niż 600,00 zł na osobę w rodzinie.

Warunkiem wypłaty stypendium będzie przedłożenie rachunków, faktur wystawionych na rodzica lub pełnoletniego ucznia potwierdzających dokonanie zakupu pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym np. podręczników szkolnych, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, obuwia i stroju sportowego, komputera, tabletu i innych pomocy naukowych na kwotę nie mniejszą niż kwota przyznanego stypendium.

WAŻNE! Stypendium przyznawane jest na rok szkolny, zatem wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się jeden raz w roku. Stypendium szkolne nie przysługuje dzieciom objętym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz studentom.

Wniosek do pobrania tutaj:

Skip to content