„STOP przemocy, dyskryminacji, agresji – kobieto rozwiń skrzydła”

schedule 24.05.2023

Fundacja „Między sztuką a terapią” z siedzibą w Nowym Sączu, realizuje projekt dla kobiet pn.: „STOP przemocy, dyskryminacji, agresji – kobieto rozwiń skrzydła”. Dnia 26 maja 2023 roku o godz. 10:00 zostanie zorganizowana konferencja poświęcona tematyce przemocy wobec kobiet.

Fundacja „Między sztuką a terapią” podjęła działania pomocowe oraz edukacyjne dla kobiet. Kobiety doświadczające przemocy mogą skorzystać z konsultacji prawnych i psychologicznych. Fundacja organizuje również spotkania dla kobiet, w tym szkolenie nt. praw człowieka i warsztaty psychoterapeutyczne, a także warsztaty z arteterapii i krótkie szkolenia z samoobrony. W ramach projektu odbędą się również akcje społeczne z wykorzystaniem działań artystycznych, skierowane do lokalnej społeczności, oraz konferencja poświęcona problematyce przemocy wobec kobiet. Wszystkie działania są nieodpłatne.

Projekt odpowiada na problem przemocy wobec kobiet, w tym kobiet młodych i z niepełnosprawnościami, w powiecie nowosądeckim. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Wszelkie informacje pod nr telefonu: 516 557 907, na plakacie, oraz stronie Fundacji „Między sztuką a terapią”.

Skip to content