Sprawozdanie finansowe Ośrodka Pomocy Społeczne za rok 2022

schedule 08.05.2023

Sprawozdanie Finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gródku nad Dunajcem za rok 2022 zostało udostępnione pod poniższym linkiem :

https://bip.malopolska.pl/uggrodeknaddunajcem,m,423414,2022.html

Pragniemy podkreślić, że nasz Ośrodek Pomocy Społecznej działa z pełnym zaangażowaniem, dbając o potrzeby mieszkańców Gródka nad Dunajcem i oferując wsparcie w zakresie różnorodnych programów społecznych i pomocy materialnej. Sprawozdanie Finansowe stanowi podstawę do przejrzystej prezentacji wykorzystania środków publicznych i pokazuje, jak działamy w celu zapewnienia skutecznej pomocy społecznej.

Skip to content