Rozeznanie Potrzeb: “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2024”

schedule 23.08.2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem do 31 sierpnia 2023r. przeprowadza rozeznanie potrzeb w zakresie realizacji programu:

“Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2024”

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do osób z niepełnosprawnościami, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

– dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

– osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego. 

Celem Programu jest wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami poprzez możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej.

Ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu  w 2024 r. prosimy o kontakt o kontakt telefoniczny: 18 440-10-96 lub mailowy: pomoc@opsgrodek.pl

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń OPS wystąpi z odpowiednio przygotowanymi wnioskami o środki na realizację Programu na 2024 r.

Zapraszamy do kontaktu.

Skip to content