Programu Funduszy  Europejskich Pomoc Żywnościowa 2021-2027 Podprogram 2023.

schedule 07.05.2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem  zaprasza do składania wniosków o pomoc żywnościową w ramach  Programu Funduszy  Europejskich Pomoc Żywnościowa 2021-2027 Podprogram 2023.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający:  

 ·         2 056,40 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 265% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776,00 zł);

·         1 590,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 265% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600,00 zł);

 Zapraszamy do składania wniosków o pomoc w siedzibie OPS w Gródku nad Dunajcem 170 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 -15:00. Więcej informacji udzielamy pod nr tel 18 440 10 96

 Celem ustalenia sytuacji dochodowej prosimy o zabranie dokumentów o dochodach za ostatni miesiąc, np. wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło, wynagrodzenie za pracę dorywczą,  dochody z gospodarstwa rolnego itp.

Żywność będzie do odbioru w dniu 19 czerwca (środa) 2024 r.

Skip to content