Program „Posiłek w szkole i domu”

schedule 03.08.2023

Zapraszamy serdecznie do składania wniosków o pomoc w formie jednego gorącego posiłku w szkole dla dzieci na okres od września do grudnia 2023 roku. Wnioski przyjmujemy w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem.

Aby ubiegać się o bezpłatną pomoc w postaci jednego gorącego posiłku w szkole, konieczne jest spełnienie kryterium dochodowego, które obecnie wynosi 1 200,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Osoby składające wnioski w miesiącu sierpniu prosimy o dokumentowanie dochodów rodziny netto za miesiąc lipiec w formę zaświadczeń, decyzji lub oświadczeń o dochodach.

Do dochodu wlicza się różne źródła przychodów, takie jak dochód z tytułu pracy zawodowej netto, zarobki z prac dorywczych, zasiłek dla bezrobotnych, dochód z renty, emerytury, zasiłki, dochód z gospodarstwa rolnego (przeliczeniowy 1 ha x 345,00 zł).

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania lub potrzebują więcej informacji, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 18 440 10 96. Chętnie udzielimy wszelkich potrzebnych wyjaśnień.

Skip to content