Program Opieka Wytchneniowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem

Program opieki wytchnieniowej ma na  celu zapewnienie wsparcia i odpoczynku osobom sprawującym opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami lub osobami wymagającymi stałej opieki. Program ten ma na celu złagodzenie obciążeń i zapewnienie chwilowego odpoczynku opiekunom, którzy często poświęcają wiele czasu i energii na codzienną opiekę.

Program opieki wytchnieniowej może polegać na zapewnieniu czasowego zastępstwa dla opiekunów. Może to oznaczać, że profesjonalni opiekunowie  przejmują odpowiedzialność za opiekę nad osobą niepełnosprawną na określony czas, umożliwiając opiekunom odpoczynek i regenerację.

 

Program może obejmować organizację pobytów w ośrodkach specjalizujących się w opiece nad osobami niepełnosprawnymi. Podczas tych pobytów opiekun ma możliwość odpoczynku, a osoba niepełnosprawna otrzymuje odpowiednią opiekę i wsparcie.

 

Program opieki wytchnieniowej ma na celu zapewnienie wsparcia i odciążenia opiekunom, aby mogli kontynuować swoją rolę opieki w sposób bardziej efektywny i zrównoważony.

Opieka Wytchnieniowa – 2023r.

Zachęcamy opiekunów osób z niepełnosprawnościami do skorzystania z usługi opieki wytchnieniowej, realizowanych przez  Ośrodek Pomocy Społecznej we Gródku nad Dunajcem. Program "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023 jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Czym jest opieka wytchnieniowa?

 

Stała opieka nad dzieckiem lub osobą dorosłą, których niepełnosprawność związana jest ze znacznym ograniczeniem samodzielności, bardzo często oznacza konieczność wsparcia w prawie każdym elemencie codziennego życia. Opiekunowie muszą podporządkować swoje życie opiece nad osoba od nich zależną, co najczęściej oznacza wielkie obciążenie fizyczne i psychiczne. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie i inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji.

 

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponują czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Ważną częścią opieki wytchnieniowej jest także wzmocnienie potencjału opiekunów zaangażowanych w codzienne wspomaganieosób z niepełnosprawnościami oraz ograniczenie wpływu wiążących się z tym obciążeń na ich kondycję psychofizyczną.

 

Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie mogą wykonywać swoich obowiązków.

 

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy potrzebują doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

 

 

Co oferujemy?

Usługa opieki wytchnieniowej świadczona będzie w ramach pobytu całodobowego  w

ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym lub innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy.

 

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Z usług mogą skorzystać opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, którzy:

  • Mieszkają na terenie gminy Gródek nad Dunajcem
  • Sprawują faktyczna opiekę nad osobą z orzeczoną niepełnosprawnością
  • w przypadku osób dorosłych do ubiegania się o wsparcie wymagany jest orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
  • w przypadku osób poniżej 16 roku życia wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności;
  • Nie korzystają z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

 

Wszelkie informacje można też uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej  telefonicznie  (18) 440-10-96 lub w godzinach racy Ośrodka pn-pt 7:15-15:15

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 dostępne są na portalu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

Copyright © 2023

Skip to content