Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej (AOON) to inicjatywa mająca na celu zapewnienie wsparcia i pomocy osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Program ten polega na wsparciu specjalnie przeszkolonego asystenta osobistego, który wspomaga osobę niepełnosprawną w codziennych czynnościach, ułatwia jej pełne uczestnictwo w życiu społecznym oraz przyczynia się do  zwiększenia  autonomii i poprawy jakości życia.

 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej może pomagać w wykonywaniu różnych czynności dnia codziennego, takich jak ubieranie się, higiena osobista, przygotowywanie posiłków, poruszanie się czy korzystanie z transportu publicznego. Ich zadaniem jest zapewnienie niezbędnej pomocy, aby osoba niepełnosprawna mogła być samodzielna i niezależna.

 

Asystent osobisty wspiera osobę niepełnosprawną w uczestnictwie w życiu społecznym, takim jak spotkania towarzyskie, wydarzenia kulturalne, zakupy czy wizyty u lekarza. Pomagają w komunikacji, nawigacji oraz radzeniu sobie z ewentualnymi trudnościami.

 

Celem programu AOON jest nie tylko zapewnienie pomocy, ale również rozwijanie samodzielności i umiejętności osób niepełnosprawnych. Asystent osobisty stara się motywować i wspierać osoby niepełnosprawne w osiąganiu ich celów oraz rozwijaniu umiejętności potrzebnych do niezależnego funkcjonowania.

 

 

 

 

 

Kto może skorzystać ze wsparcia.

Program adresowany jest do dzieci oraz dorosłych mieszkańców Gminy Gródek nad Dunajcem.

 

Dzieci

Wsparcie asystenta mogą uzyskać dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami lub orzeczeniem równoważnym. Aby korzystać z pomocy asystenta wśród wskazań musi znajdować się konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność codziennego współudziału opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji.

 

Dorośli

Wsparcie asystenta przysługuje osobom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, które wymagają usług asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o wsparcie

  • kopia orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności
  • karta zgłoszeniowa
  • ewentualny wyrok sądu o ubezwłasnowolnieniu
  • dokument potwierdzający sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną

 

Spełnienie kryteriów będzie weryfikowane w czasie rekrutacji za pomocą odpowiednich dokumentów (orzeczenie o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności) oraz oświadczeń składanych przez osoby ubiegające się o wsparcie. Liczba przyznanych godzin wsparcia będzie zależeć od potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz od możliwości organizacyjnych organizacji świadczących usługi.

 

Okres realizacji projektu

styczeń 2023 r. – grudzień 2023 r.

 

Świadczenie usług asystenta współfinansowane jest przez Ministerstwo Rodziny  i Polityki Społecznej ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w ramach Programu ”Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 dostępne są na portalu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023

 

 

  • Brak wpisów spełniających kryteria

  • Brak wpisów spełniających kryteria

Copyright © 2023

Skip to content