Pomoc Żywnościowa

schedule 02.06.2023

Informuje, iż w dniach od 5.06.2023 do 23.06. 2023 roku będą przyjmowane wnioski w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem  wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody rodziny za miesiąc maj 2023.

Pomoc żywnościowa przysługuje jeśli dochód nie przekracza:

  • 1 823,60 zł na osobę w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego
  • 1 410,00 zł na osobę w rodzinie

Dochód ustalany będzie na podstawie niżej wymienionych dokumentów, które należy dostarczyć do OPS w szczególności:

  • Zaświadczenia o dochodach z tytułu pracy zawodowej, umowy zlecenia, umowy o dzieło, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej potwierdzonej uzyskiwanie dochodów przez Urząd Skarbowy lub księgowego prowadzącego rozliczenia,
  • Decyzję lub odcinek z ZUS lub KRUS o wysokości pobieranego świadczenia emerytalnego, rentowego, renty rodzinnej,
  • Nakaz podatkowy,  
  • Oświadczenia o pracy dorywczej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (18) 440-10-96 lub 665 527 665

UWAGA! Osoby, które korzystały we wcześniejszych latach z w/w pomocy, również są zobowiązane do ponownego przeliczenia dochodu i zakwalifikowania do Programu.

Skip to content