PFRON

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem

PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) to  instytucja publiczna, której celem jest wspieranie osób niepełnosprawnych w różnych obszarach życia, takich jak rehabilitacja, reintegracja społeczna, edukacja, zatrudnienie i samodzielne życie. PFRON działa na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

 

Więcej informacji uzyskasz TUTAJ na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Skip to content