Opieka Wytchnieniowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem

Dotacja ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” -2024

Dotacja ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa”

Dofinansowanie ze środków Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2024

Gmina Gródek nad Dunajcem otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.

Wartość finansowania zadania z Funduszu Solidarnościowego wynosi 107 763,00 złotych.

Całkowity koszt zadania wynosi: 107 763,00 zł (słownie: sto siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy zł 00/100).

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024 kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024 będzie realizowany poprzez świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego i całodobowego.

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2024 r. a zakończenie realizacji na 31 grudnia 2024 r.

Data podpisania umowy: luty 2024 r.

Dotacja ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” -2023

Dotacja ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa”

Dofinansowanie ze środków Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2023

Gmina Gródek nad Dunajcem otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Wartość finansowania zadania z Funduszu Solidarnościowego wynosi 119 056,69 złotych.

Całkowity koszt zadania wynosi: 119 056,69 zł (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt sześć zł 00/100).

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 będzie realizowany poprzez świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego.

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2023 r. a zakończenie realizacji na 31 grudnia 2023 r.

Dotacja ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” -2022

Dotacja ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa”

Dofinansowanie ze środków Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2022

Gmina Gródek nad Dunajcem otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Wartość finansowania zadania z Funduszu Solidarnościowego wynosi 129 948,00 złotych.

Całkowity koszt zadania wynosi: 129 948,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem zł 00/100).

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 będzie realizowany poprzez świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego.

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2022 r. a zakończenie realizacji na 31 grudnia 2022 r.

Copyright © 2023

Skip to content