Dotacja celowa – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem

Dotacja celowa – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Dotacja celowa – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Gmina Gródek nad Dunajcem otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości   107 982 zł (słownie: sto siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem z ł  00/100).

Celem dotacji jest dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2023 r. a zakończenie realizacji na 31 grudnia 2023 r.

Całkowity koszt zadania wynosi  937 167,44 (słownie: dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt siedem zł 44/100).

Copyright © 2023

Skip to content