Dodatek Osłonowy

schedule 23.01.2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem informuje, że od stycznia 2024 roku są przyjmowane wnioski o wypłatę dodatku osłonowego.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024 r., a wypłata będzie realizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 roku.

Dodatek osłonowy przysługuje:

  • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł;
  • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego istnieje mechanizm proporcjonalnego zmniejszenia wartości dodatku osłonowego tzw. mechanizm ,,złotówka za złotówkę”. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona w powyższy sposób jest niższa niż 20 zł, dodatek nie przysługuje.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków wynosi rocznie:

  • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
Skip to content