Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem

Dotacja ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - 2024

Dotacja ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

Dofinansowanie ze środków Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Gmina Gródek nad Dunajcem otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024.

Wartość finansowania zadania z Funduszu Solidarnościowego wynosi 266 560,06 zł  złotych.

Całkowity koszt zadania wynosi: 266 560,06 zł  (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt zł 06/100 ).

 

Celem dofinansowania jest zapewnienie realizacji zadania w zakresie usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  1. a) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
    b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573)

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2024 r. a zakończenie realizacji na 31 grudnia 2024 r.

Data podpisania umowy: luty 2024 r.

Dotacja ze środków Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - 2023

 

Dofinansowanie ze środków Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Gmina Gródek nad Dunajcem otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Wartość finansowania zadania z Funduszu Solidarnościowego wynosi 194 307,72  złotych.

Całkowity koszt zadania wynosi: 194 307,72  zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysięce trzysta siedem zł 72/100 ).

 

Celem dofinansowania jest zapewnienie realizacji zadania w zakresie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
a) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573)

 

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2023 r. a zakończenie realizacji na 31 grudnia 2023 r.

Dotacja ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - 2022

Dotacja ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

 

Dofinansowanie ze środków Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Gmina Gródek nad Dunajcem otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Wartość finansowania zadania z Funduszu Solidarnościowego wynosi 244 524,60 złotych.

Całkowity koszt zadania wynosi: 244 524,60 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia cztery złote 00/100).

 

Celem dofinansowania jest zapewnienie realizacji zadania w zakresie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
a) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573)

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2022 r. a zakończenie realizacji na 31 grudnia 2022 r.

 

Copyright © 2023

Skip to content