motylek
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gródku nad Dunajcem

Wstrzymanie dodatku mieszkaniowego

Co powoduje wstrzymanie dodatku mieszkaniowego?

Jeśli osoba, której przyznano dodatek nie opłaca na bieżąco czynszu za lokal, to wypłata dodatku jest wstrzymywana do czasu pokrycia zaległości. Decyzja o przyznaniu dodatku wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną pokryte w ciągu 3 miesięcy od dnia ich powstania. O ponowne przyznanie dodatku można wystąpić dopiero po uregulowaniu zaległości.

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Gródek nad Dunajcem 170
33-318 Gródek nad Dunajcem

Telefon/Fax (018) 440 10 96

Przydatne linki