motylek
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gródku nad Dunajcem

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Usługi opiekuńcze obejmują:

  • usługi opiekuńcze podstawowe – pomoc w codziennych zajęciach, takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, załatwienie spraw w urzędach, mycie, kąpanie, ubieranie, pomoc dla osób chorych, dozowanie lekarstw, prześciełanie łóżka, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie.
  • usługi specjalistyczne świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Aby uzyskać pomoc w formie usług opiekuńczych należy zgłosić się do OPS z zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia uzasadniającym korzystanie z usług opiekuńczych i z zaleconą przez lekarza pielęgnacją. Na zaświadczeniu powinna znaleźć się także informacja jaka pomoc i na ile godzin dziennie jest potrzebna. Po zgłoszeniu pracownik socjalny z OPS odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. wywiad środowiskowy, którego celem jest ustalenie położenia materialnego podopiecznego. Od wyników wywiadu zależy ustalenie wysokości, do jakiej opłaty za usługi pokrywane będą przez OPS.

O pomoc może starać się także rodzina osoby wymagającej opieki, jeśli nie jest ona w stanie zapewnić pomocy bliskiej osobie. Wysokość opłat za usługi zależy od dochodu osoby ubiegającej się o pomoc. Im większy jest ten dochód tym niższy jest udział w opłatach ponoszony przez OPS. Całość opłat za usługi ponosi OPS w przypadku osoby, której dochód (lub dochód na osobę w rodzinie) jest niższy od dochodu określonego w ustawie o pomocy społecznej (tzw. kryterium dochodowe). W innych przypadkach OPS uczestniczy częściowo w kosztach usług.

Opublikowane: 6 października 2011
Autor: Krystyna Pajor

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Gródek nad Dunajcem 170
33-318 Gródek nad Dunajcem

Telefon/Fax (018) 440 10 96

Przydatne linki