motylek
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gródku nad Dunajcem

Świadczenie wychowawcze „500 +”

Od 1 lutego 2021 r. można składać drogą elektroniczną ( bankowość elektroniczna, PUE ZUS, empatia.mrpips.gov.pl) od 1 kwietnia 2021 można składać w formie tradycyjnej (papierowej) wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – Program Rodzina 500+ na okres zasiłkowy 2021/2022, tj. na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.
Tak przedstawiają się poszczególne, terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres 2021/2022 oraz wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

  • Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.
  • Złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.
  • Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.
  • Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.
  • Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.

Ważne! Jeśli wnioskodawca lub członek rodziny, w tym współmałżonek lub drugi rodzic dziecka/dzieci, przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego do wniosku należy dołączyć wypełniony Formularz-1.

Uwaga! Ze względu na opuszczenie przez Wielką Brytanię Unię Europejską, osoby pracujące na terenie Wielkiej Brytanii do wniosku muszą dołączyć następujący Formularz-2.

Wzór wniosku

Opublikowane: 1 lutego 2021
Autor: Jolanta Michalik

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Gródek nad Dunajcem 170
33-318 Gródek nad Dunajcem

Telefon/Fax (018) 440 10 96

Przydatne linki