motylek
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gródku nad Dunajcem

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego.

Zestawienie ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego                                 Nr ZO/02/P/2018 dot. przeprowadzenia przez psychologa grupowego treningu kompetencji oraz indywidualnych konsultacji dla uczestników projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Gródek nad Dunajcem”

Nazwa firmy

Kwota brutto zł/ godzinę zegarową/lekcyjną

1.

Roksana Murczek

ul. Wątok 20

33-113 Zgłobice

 

50,00 zł

2.

 

Rajos Consulting

ul. C.K. Norwida 1

37-550 Radymno

 

65,80 zł

W związku z powyższym ofertą która została wybrana do realizacji zadania jest oferta Pani Roksany Murczek, zam. ul. Wątok 20, 33-113 Zgłobice.

 

 

Opublikowane: 28 lutego 2018
Autor: Krystyna Pajor

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Gródek nad Dunajcem 170
33-318 Gródek nad Dunajcem

Telefon/Fax (018) 440 10 96

Przydatne linki