motylek
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gródku nad Dunajcem

Projekt „Małopolski Tele-Anioł” w gminie Gródek nad Dunajcem

Gmina Gródek nad Dunajcem przystąpiła do współpracy przy realizacji Projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.

W dniu 6 czerwca br. list intencyjny wyrażający wolę współpracy podpisali wspólnie w imieniu Województwa Małopolskiego Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, a w imieniu Gminy Gródek nad Dunajcem Józef Tobiasz –Wójt  Gminy Gródek nad Dunajcem.

Opublikowane: 17 czerwca 2018
Autor: Krystyna Pajor

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Gródek nad Dunajcem 170
33-318 Gródek nad Dunajcem

Telefon/Fax (018) 440 10 96

Przydatne linki