motylek
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gródku nad Dunajcem

Pracownicy

 Kierownik Ośrodka – mgr Jolanta Michalik

Główny księgowy – mgr Maria Michalik

Dział pomocy środowiskowej:

Agata Mrzygłód – specjalista pracy socjalnej – rejon opiekuńczy: Rożnów, Jelna, Bujne

Alina Hajduk – specjalista pracy socjalnej – rejon opiekuńczy: Zbyszyce, Lipie, Przydonica

Krystyna Mlyczyńska – dyplomowany pracownik socjalny – rejon opiekuńczy: Roztoka-Brzeziny, Gródek n/Dunajcem, Podole-Górowa

mgr Ewa Sadłoń – pracownik socjalny – rejon opiekuńczy : Tropie ,Bartkowa Posadowa . Sienna

Referat ds. świadczeń rodzinnych,funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych 500+

Maria Opyd – inspektor

Czesława Tarasek – referent 

Dział opieki środowiskowej:

Iwona Mrzygłód – opiekun

Elżbieta Kobylańska – opiekun

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Gródek nad Dunajcem 170
33-318 Gródek nad Dunajcem

Telefon/Fax (018) 440 10 96

Przydatne linki