motylek
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gródku nad Dunajcem

Pomóż nam wspierać rozwój naszej Gminy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Celem dokumentu jest zweryfikowanie najważniejszych problemów społecznych w gminie, a także określenie sposobów ich rozwiązywania.

Przystępując do opracowania dokumentu władze gminy wyszły z założenia, że aby trafnie określić cele i zadania do realizacji, potrzebna jest współpraca całej społeczności gminy.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zamieszczone w poniższej ankiecie.

Ankieta

Opublikowane: 1 września 2021
Autor: Jolanta Michalik

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Gródek nad Dunajcem 170
33-318 Gródek nad Dunajcem

Telefon/Fax (018) 440 10 96

Przydatne linki