motylek
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gródku nad Dunajcem

POMOCY – PRZECIWDZIAŁAJ PRZEMOCY

         Diagnoza problemów społecznych, a także prosta obserwacja życia pokazują, że coraz częściej w naszych środowiskach  dochodzi do trudnych, wręcz dramatycznych sytuacji związanych z przemocą. Nie są to drobne nieporozumienia i kłótnie, ale głębokie zranienia i bolesne przeżycia.

Jednym ze źródeł przemocy fizycznej, brutalnych słów i gestów, wyśmiewania, poniżania, nadużywania władzy rodzicielskiej jest alkoholizm jednego lub obojga rodziców,  niedojrzałość, niezrównoważenie psychiczne, zamykanie się w sobie, niechęć do podjęcia rozmów, zbyt „lekkie” traktowania życia, zaburzenia emocjonalne, nierozwiązane , narosłe  przez lata problemy osobiste i rodzinne. Zatem zastosowanie odpowiedniej terapii musi być poprzedzone właściwą, wieloaspektową diagnozą zaistniałej sytuacji.

Jeżeli dochodzi do aktów przemocy, konieczne jest zdecydowane działanie. Uleganie zastraszeniu powoduje zwykle eskalację brutalnych zachowań. Trzeba pamiętać, że tylko przeciwstawienie się niesprawiedliwości może zatrzymać agresora. O tym trzeba, o tym warto rozmawiać. Szczególnie dzieci dotknięte przemocą powinno się zachęcać do wypowiadania swoich traumatycznych doświadczeń. Werbalizowanie bolesnych przeżyć jest podstawowym warunkiem zapobiegania narastaniu poczucia krzywdy. Ponadto dziecko musi zostać otoczone troską, życzliwymi ludźmi, którzy zapewnią mu maksymalne poczucie bezpieczeństwa. Dziecko pozostawione samemu sobie wpada w rozpacz.  Załamania, dziecięce nerwice, a nawet wzrastająca liczba samobójstw często są wynikiem obojętności dorosłych. Czasem wystarczy odrobina zainteresowania. Może się ona okazać jedynym ratunkiem dla rodziny. Odizolowanie dziecka od rodziców nie jest dobrym lekarstwem, choć zdarza się, że koniecznym. Trzeba pamiętać, że dziecko zawsze potrzebuje pełnej rodziny. Żadna rodzina zastępcza czy dom dziecka nie zastąpi matki i ojca.

Nie bójmy się korzystać z instytucji wspierających rodzinę, bowiem każdy, a tym bardziej dziecko ma prawo do spokoju i poczucia bezpieczeństwa.

Na terenie Gminy działa Zespół Interdyscyplinarny w skład którego wchodzą przedstawiciele  Oświaty, Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Sadu Rodzinnego, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zespół zajmuje się kompleksową pomocą rodzinom uwikłanym w przemoc. W Punkcie  Informacyjno – Konsultacyjnym działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej można skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego oraz specjalisty do pracy z rodziną. Ważnym wsparciem dla rodzin jest bezpłatna pomoc prawna która od b.r. jest świadczona dla społeczności Gminy Gródek nad Dunajcem.

Szukanie pomocy u specjalisty np. psychologa to ciągle jeszcze sprawa wstydliwa, stygmatyzująca. A według Światowej Organizacji Zdrowia co czwarta osoba na świecie zmaga się z różnymi problemami psychicznymi, dbanie więc o zdrowie psychiczne powinno być również ważne jak zdrowie fizyczne. Każdy kryzys dobrze przeżyty jest szansą na rozwój i poprawę jakości życia. Na progu Nowego Roku za św. Pawłem życzę wszystkim  odwagi w przemienianiu się przez odnawianie umysłu.

Przewodnicząca Z.I.

mgr Małgorzata Rybska

 

Opublikowane: 16 grudnia 2018
Autor: Krystyna Pajor

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Gródek nad Dunajcem 170
33-318 Gródek nad Dunajcem

Telefon/Fax (018) 440 10 96

Przydatne linki