motylek
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gródku nad Dunajcem

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem oraz GKRPA zapraszają rodziców oraz mieszkańców na wyjątkowe spotkanie..

Tematyka spotkania 

Znaczenie wczesnej profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły

  • – rola edukacji prawnej
  • – kąciki prawne, symulacje rozpraw sądowych, lekcje wychowawcze w sądzie

Nowe zagrożenia; grooming, zbyt wczesna inicjacja seksualna, cyberprzemoc, internet, używki; alkohol, narkotyki, dopalacze, e-papirosy

Zasady odpowiedzialności nieletnich

Zachowania, na które mamy  obowiązek reagować w ramach procedury Niebieskie karty

Nowe formy przemocy wobec dziecka

  • -eurosieroctwo
  • -zaniedbania
  • -wykorzystywanie dziecka w konflikcie około – rozwodowym – obowiązek wysłuchania dziecka przez sąd

Rodzice a szkoła

  • -obowiązek współpracy w stworzeniu spójnego planu wychowawczego
  • -obowiązki szkoły, gdy uczeń wykazuje przejawy demoralizacji np.pali papierosy, spożywa alkohol, wagaruje
  • -obowiązki rodziców wobec dziecka

Mediacja w Sprawach nieletnich i Mediacja rówieśnicza, jako forma rozwiązywania konfliktów w szkole.

Opublikowane: 11 października 2017
Autor: Krystyna Pajor

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Gródek nad Dunajcem 170
33-318 Gródek nad Dunajcem

Telefon/Fax (018) 440 10 96

Przydatne linki