motylek
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gródku nad Dunajcem

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA KURATORÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku n/Dunajcem poszukuje kandydatów na kuratorów i opiekunów prawnych dla osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Do zadań kuratorów lub opiekunów prawnych należeć będzie:

  • sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym,
  • reprezentowanie interesów podopiecznego przed Sądem, organami administracji publicznej i innymi instytucjami,
  • zarządzanie majątkiem podopiecznego,
  • sporządzanie sprawozdań do Sądu z wykonanych działań w terminach określonych przez Sąd (zwykle raz – dwa razy w roku)

Wymagania stawiane kandydatom na kuratorów lub opiekunów prawnych:

  • pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych,
  • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądowym,
  • brak ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej,
  • brak zakazu wykonywania działalności  związanej z wychowaniem
  • nieposzlakowana opinia

O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego lub kuratora decyduje Sąd, który może przyznać w uzasadnionych przypadkach wynagrodzenie.

Osoby zakwalifikowane do pełnienia funkcji kuratora lub opiekuna prawnego dla osoby częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionej będą mogły odbyć specjalistyczne szkolenie ułatwiające pełnienie takiej funkcji.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (18 440-10-96 (pn – pt. w godz. 8:00 – 14:00). 

Informacji udziela Krystyna Pajor  p.o kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku n/Dunajcem

 

Opublikowane: 4 stycznia 2019
Autor: Krystyna Pajor

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Gródek nad Dunajcem 170
33-318 Gródek nad Dunajcem

Telefon/Fax (018) 440 10 96

Przydatne linki