motylek
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gródku nad Dunajcem

Od czego zależy przyznanie dodatku mieszkaniowego

Przyznanie dodatku mieszkaniowego uzależnione jest od następujących czynników:

 
1. średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa

Dochód gospodarstwa domowego oblicza się dodając wszystkie dochody brutto osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Średni dochód na miesiąc oblicza się dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez 3 (liczba miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym.

O dodatek można ubiegać się, gdy średni dochód na jedną osobę nie przekracza:

  • 175 % kwoty najniższej emerytury brutto – dla osoby mieszkającej samotnie („gospodarstwo jednoosobowe”)
  • 125 % kwoty najniższej emerytury brutto – dla rodziny, w której są co najmniej dwie osoby („gospodarstwo wieloosobowe”)

Wysokość najniższej emerytury od dnia 01 marca 2008r. przyznawanej przez ZUS wynosi 636,29 zł brutto.

2. Powierzchnia normatywnej zajmowanego lokalu.

Przy ustalaniu powierzchni (użytkowej) lokalu bierze się pod uwagę wszystkie pomieszczenia takie jak: pokoje, kuchnie, spiżarnie, przedpokoje, alkowy, hole, korytarze, łazienki i inne pomieszczenia służące potrzebom mieszkalnym i gospodarczym. Nie wlicza się: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał.

Ustalona w ten sposób powierzchnia (użytkowa) nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

  • 30%  albo
  • 50%  pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Powierzchnia normatywna lokalu nie może być większa od:
dla 1 osoby – 35 m2
dla 2 osób – 40 m2
dla 3 osób – 45 m2
dla 4 osób – 55 m2
dla 5 osób – 65 m2
dla 6 osób – 70 m2

  • Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2.
  • Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2.

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Gródek nad Dunajcem 170
33-318 Gródek nad Dunajcem

Telefon/Fax (018) 440 10 96

Przydatne linki