motylek
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gródku nad Dunajcem

Nowy okres zasiłkowy 2019/2021 już niebawem

Ośrodek Pomocy Społecznej Gródek nad Dunajcem przypomina, że od dnia 1 lipca 2019 r. można składać elektronicznie – wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ oraz do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami i funduszu alimentacyjnego, a także o świadczenie Dobry start tzw. 300+.Od dnia 1 sierpnia 2019 r. można składać wnioski osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gródku n/Dunajcem. Terminy składania wniosków obejmują także mieszkańców objętych koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego tj. w przypadku wyjazdu członka rodziny za granicę.
Przypominamy, że złożony kompletnie i prawidłowo wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ oraz o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami i fundusz alimentacyjny w terminie do dnia 2019-08-31 gwarantuje wypłatę wnioskowanego świadczenia po spełnieniu kryteriów ustawowych w ciągłości w pozostałych przypadkach świadczenie może być wypłacone z wyrównaniem.

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie OPS Gródek n/Dunajcem lub pod nr telefonu 18 440-10-96 lub 665 527 665.

 

Opublikowane: 29 czerwca 2019
Autor: Krystyna Pajor

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Gródek nad Dunajcem 170
33-318 Gródek nad Dunajcem

Telefon/Fax (018) 440 10 96

Przydatne linki