motylek
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gródku nad Dunajcem

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym oraz w trosce o dobro osób wymagających wsparcia  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku n/Dunajcem kieruje apel do mieszkańców gminy Gródek n/Dunajcem o zwrócenie uwagi na trudną sytuację tych, którzy są szczególnie narażeni na skutki złych warunków atmosferycznych.
Wzmożonym zainteresowaniem obdarzone powinny zostać osoby chore, samotne, starsze, a także bezdomne, przebywające w miejscach niezapewniających odpowiednich warunków do prawidłowego funkcjonowania. Prosimy także o kontakt z pracownikami socjalnymi w przypadku  zaistnienia sytuacji zagrażających w związku z nadchodzącą zimą. Zainteresowanie się i włączenie w działania na rzecz potrzebujących mają istotny wpływ na poprawę ich sytuacji życiowej, szczególnie trudnej w okresie jesienno–zimowym. Tegoroczne przygotowania służb społecznych do szczególnie trudnego okresu zimy i wyczulenie nas wszystkich na trudny los ludzi potrzebujących pomocy powinny pozwolić zapobiec drastycznym skutkom, jakimi mogą grozić niekorzystne warunki atmosferyczne, a zwłaszcza niskie temperatury.

Opublikowane: 9 grudnia 2018
Autor: Krystyna Pajor

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Gródek nad Dunajcem 170
33-318 Gródek nad Dunajcem

Telefon/Fax (018) 440 10 96

Przydatne linki