motylek
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gródku nad Dunajcem

Nabór do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomocą Żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i spełniające kryterium dochodowe:

  • 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby i rodziny, które są zainteresowane skorzystaniem z w/w formy pomocy, prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomoc Społecznej w Gródku nad Dunajcem w terminie od 02.02.2021r. do 19.02.2021r. tel. 18 440 10 96.

Opublikowane: 2 lutego 2021
Autor: Jolanta Michalik

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Gródek nad Dunajcem 170
33-318 Gródek nad Dunajcem

Telefon/Fax (018) 440 10 96

Przydatne linki