motylek
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gródku nad Dunajcem

Jak wypłacany jest dodatek mieszkaniowy

Jak wypłacany jest dodatek mieszkaniowy?

Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dniu złożenia wniosku.

Wypłata następuje w dniach 6-8 każdego miesiąca w kasie Urzędu Gminy Gródek n/ Dunajcem lub na konto wnioskodawcy.

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Gródek nad Dunajcem 170
33-318 Gródek nad Dunajcem

Telefon/Fax (018) 440 10 96

Przydatne linki