motylek
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gródku nad Dunajcem

Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy

Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?

  1. Należy pobrać z Ośrodka Pomocy Społecznej i wypełnić formularz ?wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego? ( plik do pobrania: „Wniosek…”). Administracja domu potwierdza takie dane jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc. Właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu, wystawione przez właściwy organ nadzoru budowlanego wydający pozwolenia na budowę, oraz rachunki dotyczące wydatków na utrzymanie domu.
  2. Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o dochodach za ostatnie 3 miesiące (poprzedzające miesiąc złożenia wniosku). Kompletny wniosek składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej –  pobierz plik: „Deklaracja…”.

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Gródek nad Dunajcem 170
33-318 Gródek nad Dunajcem

Telefon/Fax (018) 440 10 96

Przydatne linki