motylek
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gródku nad Dunajcem

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020-2022

W związku z obowiązkiem uchwalenia przez Radę Gminy w Gródku n/Dunajcem nowego Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku n/Dunajcem przekazuje w/w program celem konsultacji. Wszelkie uwagi proszę kierować drogą elektroniczną na adres : grodek.ops@pro.onet.pl , bądź osobiście w siedzibie tut. Ośrodka do 31.12.2019 r.

Program Wspierania Rodziny

Opublikowane: 4 grudnia 2019
Autor: Krystyna Pajor

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Gródek nad Dunajcem 170
33-318 Gródek nad Dunajcem

Telefon/Fax (018) 440 10 96

Przydatne linki