motylek
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gródku nad Dunajcem

Dożywianie dzieci w szkołach od nowego roku 2020.

Ośrodek   Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem informuje, że rodzice uczniów  którzy chcą by ich dzieci skorzystały z programu ,, Posiłek w szkole i domu” w okresie od stycznia 2020 do czerwca 2020 powinni zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w  Gródku n/Dunajcem  i złożyć nowy wniosek do dnia 31.12.2019. Warto wiedzieć, że rodzice mogą sami wykupić obiady u organizatora dożywiania, chociażby ze środków Programu 500+. Niemniej rodziny mniej zamożne mogą ubiegać się o dożywianie swoich dzieci finansowane ze środków publicznych. Obowiązuje tutaj kryterium dochodowe t. j. pułap poniżej 792 zł netto na osobę w rodzinie. Dochody są liczone z poprzedniego miesiąca od złożenia wniosku o dożywianie.

Zachęcamy aby starać się o dożywianie dzieci w szkołach już w grudniu 2019. Unikniemy wtedy opóźnień w dożywianiu.  

Dożywianie dzieci w szkołach finansowane ze środków publicznych t. j.  w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Przeznaczone jest ono dla rodzin, w których środki finansowe są niskie. Oczywiście pojawiają się kontrowersje związane z wysokością kryterium dochodowego, ustalaniem dochodu etc. Pracownicy socjalni udzielając  dożywiania wykorzystują narzędzia określone w ustawie o pomocy społecznej. Tak więc w przypadku stwierdzonych dysproporcji majątkowych np. posiadaniu okazałego domu czy drogiego samochodu przy jednoczesnym wykazywaniu niskich źródeł dochodowych, można odmówić świadczeń z pomocy społecznej, w tym dożywiania wyrażając tym samym ogólniejsza zasadę sprawiedliwości społecznej.

Jeśli rodzice  chcą wykupić obiady, niezbędne informacje uzyskają w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródku n/Dunajcem.

W przypadku dożywiania finansowego ze środków publicznych, zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Opublikowane: 4 grudnia 2019
Autor: Krystyna Pajor

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Gródek nad Dunajcem 170
33-318 Gródek nad Dunajcem

Telefon/Fax (018) 440 10 96

Przydatne linki