motylek
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gródku nad Dunajcem

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatek przysługuje jednorazowo, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, w wysokości 100,00 złotych.

Dodatek przysługuje również na dzieci rozpoczynające przygotowanie przedszkolne (?zerówki?).

Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie 4 miesięcy od rozpoczęcia roku szkolnego. Wnioski złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.

Opublikowane: 7 października 2011
Autor: Krystyna Pajor

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Gródek nad Dunajcem 170
33-318 Gródek nad Dunajcem

Telefon/Fax (018) 440 10 96

Przydatne linki