motylek
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gródku nad Dunajcem

Bezpłatne dożywianie dzieci w szkołach

Wnioski o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole na okres od września 2021 r.  do grudnia 2021 r.  można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem.

Bezpłatne dożywianie dzieci w szkołach przysługuje rodzinom spełniającym kryterium dochodowe tj. maksymalnie 792 zł na osobę netto w rodzinie. Wszyscy, którzy będą składać wnioski w sierpniu powinni udokumentować dochody za miesiąc lipiec w postaci zaświadczeń, decyzji lub oświadczeń o dochodach netto. Z kolei wnioskujący o pomoc we wrześniu wykazują dochody netto za sierpień.

Do dochodu wlicza się: dochód z tytułu pracy zawodowej netto, zarobki w ramach prac dorywczych, zasiłek dla bezrobotnych, dochód z renty, emerytury, zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzicielskie, dochód z gospodarstwa rolnego (1 ha przeliczeniowy x 308 zł), świadczenia pielęgnacyjne, SZO, ZDO, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie uzupełniające, zasiłki chorobowe ZUS, KRUS, wysokość zasiłku macierzyńskiego.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy socjalni pod numerem telefonów: (18) 440 10 96.

Opublikowane: 20 sierpnia 2021
Autor: Jolanta Michalik

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Gródek nad Dunajcem 170
33-318 Gródek nad Dunajcem

Telefon/Fax (018) 440 10 96

Przydatne linki